Державний архів Луганської області

Новини

Комплексна перевірка діяльності архівного відділу Новоайдарської райдержадміністрації

21 квітня 2017 р.

На виконання плану проведення комплексних та контрольних перевірок діяльності архівних установ райдержадміністрацій та міських рад на 2017 рік, затвердженого директором Державного архіву Луганської області 30.11.2016 року, начальником відділу організаційно-аналітичної роботи та інформаційних технологій Державного архіву Луганської області Кривицькою В.В., заступником начальника відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву Луганської області Мащенко Л.Г. 20 квітня 2017 року було здійснено комплексну перевірку діяльності архівного відділу Новоайдарської райдержадміністрації.

Метою перевірки є - організація і вдосконалення роботи архівної установи, оцінка її діяльності; виконання основних показників розвитку архівної справи; надання організаційно-методичної допомоги; своєчасне попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства у сфері архівної справи та діловодства.
Перевірка здійснювалась шляхом вивчення наявних в архівному відділі нормативних та облікових документів, стану ведення діловодства, використання документів, комплектування архівного відділу; обстеження загального стану приміщень та співбесід з начальником відділу Новоайдарської райдержадміністрації Піддубною О.М. та головним спеціалістом відділу Янцен О.В.
Також працівники Держархіву ознайомились з роботою Комунальної установи «Трудовий архів Новоайдарського району» та поспілкувались з директором Крюковою Н.О.

Контрольна перевірка Департаменту агропромислового розвитку Луганської обласної державної адміністрації

20 квітня 2017 р.

19.04.2017 року згідно графіком проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2017 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Легезою Л.В. здійснено контрольну перевірку стану організації поточного діловодства та архівної справи Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації.

З метою виконання рішення колегії Державного архіву Луганської області від 15.09.2016 № 3/1 «Про підсумки комплексної перевірки роботи служби діловодства, експертної комісії та архівного підрозділу Департаменту агропромислового розвитку ЛОДА» Департаментом здійснено заходи з усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки, проведеної Держархівом 01-04 березня 2016 року, а саме: проводиться науково-технічне опрацювання документів постійного зберігання та з особового складу, завершених у діловодстві за 2014-2015 роки, розроблено інструкцію про заходи пожежної безпеки із зазначенням осіб, відповідальних за цю роботу.
Перевірка здійснювалась шляхом вивчення правильності формування та оформлення справ у поточному діловодстві згідно номенклатури справ та інструкції з діловодства, наявності звіту про виконання плану архівної роботи та роботи експертної комісії у присутності відповідального за архів Департаменту – начальникa відділу з питань управління персоналом та організаційної роботи управління бухгалтерського обліку, з питань персоналу та організаційної роботи – Школи Анжеліки Миколаївни та начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення управління бухгалтерського обліку, з питань персоналу та організаційної роботи Пеліх Світлани Сергіївни.

Тематична перевірка діяльності експертної комісії Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації

19 квітня 2017 р.

18.04 - 19.04.2017 року згідно з графіком проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2017 рік, заступником начальника відділу формування НАФ та діловодства Вергасовою Ельвірою Едуардівною здійснено тематичну перевірку діяльності експертної комісії Департаменту регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження облдержадміністрації.

У ході перевірки було приділено увагу діяльності експертної комісії, наявності положення про експертну комісію та плану її роботи на рік. Надана наукова-методична та практична допомога щодо складання описів справ та опрацювання документів за 2015-2016 роки.
Результати перевірки обговорені із заступником директора Департаменту, Скажеником Артемом Вікторовичем, у присутності відповідальної за діловодства та архів Дудки Катерини Олександрівни, також надані методичні рекомендації з питань організації архівної справи та діловодства установи.

14 квітня 2017 р.

Інформація про роботу Державного архіву Луганської області з питань зберігання, обліку та довідкового апарату за I квартал 2017 року

11 квітня 2017 р.

Відділом зберігання, обліку та довідкового апарату продовжується прийом документів від архівних відділів районних державних адміністрацій.
З початку року, станом на 01.04.2017 року, прийнято 1291 од. зб. від Попаснянського (767од.зб.), Станично – Луганського (113 од.зб.), Кремінського (353 од.зб.) архівних відділів районних державних адміністрацій; Щастинської міської ради та її виконавчого комітету (36 од.зб.); ліквідованих установ, які відносяться до джерел формування Національного архівного фонду (24 од.зб.).

Проводиться робота з оцифрування документів Національного архівного фонду. В першу чергу оцифровуються документи, які мають ознаки старіння, руйнації аркушів і потребують дуже дбайливого ставлення.

Станом на 01.04.2017 року повністю оцифровано 4 архівних фонди, 224 справи, виготовлено 21 887 цифрових копій документів.
Інформація про оцифровані фонди: № Р-58 «Староайдарська сільська рада Верхньотеплівського району Ворошиловградської області» за 1944 – 1955 роки (32 од.зб., виготовлено 2673 копії), № Р-59 «Колекція документів «Колгоспи Верхньотеплівського району Луганської області» за 1942-1963 роки (110 од.зб., виготовлено 15382 копій), Р-63 «Колгосп імені 40-річчя Жовтня Катеринівської сільської ради Попаснянського району Ворошиловградської області» за 1943-1958 роки ( 24 од.зб., виготовлено 1993 копій), Р-104 «Колгосп імені КІМа Попаснянської міської ради Попаснянського району Ворошиловградської області» за 1947, 1948, 1950 роки (4 од.зб., виготовлено 400 копій) та оцифровані описи справ розміщені на сайті нашого архіву. Робота з оцифрування документів продовжується, на черзі оцифровка фондів № Р-64, № Р-68, №Р-69, № Р-70.

Постійно проводиться робота по внесенню змін до облікових книг архіву, електронного реєстру описів, списку фондів, відомостей про склад та зміст фондів розміщених на сайті архіву. У березні поточного року, на сайті нашого архіву розміщена інформація «Відомості про стан та облік документів Державного архіву», у якій наведені номери та назви архівних фондів, загальна кількість документів фонду, коротка анотація описів справ, зазначені оцифровані фонди.
У першому кварталі поточного року проведена робота по переробці архівного фонду №1 «Щастинська міська рада та її виконавчий комітет» за період 2008-2013 роки. З метою упорядкування нумерації фондів, до фонду №1 приєднані документи спорідненого фонду №Р-3011 за 2006-2007 роки. Перероблені описи справ схвалені ЕПК Державного архіву Луганської області (протокол №1 від 31.01.2017).
Продовжується робота по оформленню та оправленню довідкового апарату до архівних фондів (справ фондів, описів справ, історичних довідок), які надійшли на зберігання до Державного архіву Луганської області – прийнято та оброблено 18 фондів. З початку року прошито 237 од. зб., відремонтовано (із зачищенням та відновленням титульних аркушів, зняттям зруйнованої проклейки корінців та новим обклеюванням корінців, перепрошиванням справ), поаркушно перевірено та перешито 282 од.зб., відремонтовано 30053 аркуші, пронумеровано 2400 аркушів. Відремонтовано та виготовлено 30 архівних коробів для справ нестандартних розмірів.

З метою раціонального використання площі архівосховищі №1 проведена робота по упорядкуванню робочих місць, доцільному розміщенні стелажного обладнання, переміщенні архівні фондів, перекартонуванню справ. Перекартановано 10722 од.зб. 145 фондів, проставлено 3042 архівних шифри.
Видано в користування працівникам архіву для виконання професійних обов’язків - 444 од.зб..
За результатами проведеної роботи, складені і надані до Державної архівної служби України: звіт «Відомості про зміни у складі та обсязі фондів Державного архіву Луганської області, станом на 01.01.2017 року» на 41 аркуші, картки фондів на 393 аркушах.

Виїзний прийом громадян Станично-Луганського району директором Державного архіву Луганської області Безгинської К.М.

08 квітня 2017 р.

07.04.2017 директор Державного архіву Луганської області Безгинська Катерина Миколаївна провела виїзний прийом громадян Станично-Луганського району з питань архівної справи та діловодства у приміщенні архівного відділу Станично-Луганської райдержадміністрації.
Прийом громадян проведено за участю в. о. начальника архівного відділу Станично-Луганської райдержадміністрації Стехіної О.І. та директора комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів Станично-Луганського району» Гладських І.О.

Впродовж дня до директора Держархіву зверталися мешканці громади з різними питаннями та своїми проблемами. У зверненнях порушувались переважно питання про архівні документи, які залишились на тимчасово непідконтрольній українській владі території, отримання архівних довідок, архівних копій про заробітну плату для призначення пенсій, проведення науково-технічне опрацювання і упорядкування документів Національного архівного фонду юридичних осіб – джерел формування Національного архівного фонду Станично-Луганського району.

На усі звернення надано кваліфіковані відповіді в межах чинного законодавства, в необхідних випадках були надані роз’яснення щодо порядку вирішення порушених питань.

Після проведення прийому громадян, директор Державного архіву Луганської області Безгинська К.М. разом із заступником голови облдержадміністрації Лішик О.П. ознайомились з роботою архівного відділу Станично-Луганської райдержадміністрації, комунальної установи «Об’єднаний трудовий архів Станично-Луганського району» та умовами зберігання документів Національного архівного фонду.

Засідання Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області

06 квітня 2017 р.

05 квітня 2017 року, у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний 59, відбулося засідання Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області під керівництвом директора Державного архіву Луганської області Безгинської Катерини Миколаївни, за участю заступника голови облдержадміністрації О.П. Лішик.

На Науково-методичній раді були розглянуті та прийняті відповідні рішення з наступних питань:

1. Внесення змін до Плану роботи Науково-методичної ради Держархіву на 2017 рік.

2. Обговорення:
- змісту Методичних рекомендацій щодо оформлення та порядку передавання документів Національного архівного фонду до Державного архіву Луганської області;
- змісту статті з нагоди відзначення 72-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.

3. Розгляд експозиційного плану документальних виставок он-лайн:
- з нагоди 31–ї річниці вшанування пам’яті Чорнобильської катастрофи;
- з нагоди Дня пам’яті жертв політичних репресій;
- з нагоди відзначення 72-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні.

Контрольна перевірка діяльності архівного відділу Старобільської райдержадміністрації

03 квітня 2017 р.

На виконання плану проведення комплексних та контрольних перевірок діяльності архівних установ райдержадміністрацій та міських рад на 2017 рік, затвердженого директором Державного архіву Луганської області 30.11.2016 року, начальником відділу організаційно-аналітичної роботи та інформаційних технологій Державного архіву Луганської області Кривицькою В.В., 31 березня 2017 року було здійснено контрольну перевірку діяльності архівного відділу Старобільської райдержадміністрації.

З метою виконання рішення колегії Державного архіву Луганської області від 11.05.2016 № 2/60 «Про підсумки комплексної перевірки стану архівної справи в архівному секторі Старобільської райдержадміністрації» архівним відділом Старобільської райдержадміністрації здійснено низку заходів з усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки, проведеної Держархівом 23.03.2016, з питань створення належних умов для збереження, обліку та використання документів НАФ, контролю за станом упорядкування документів юридичних осіб – джерел формування документів НАФ в Старобільському районі, матеріально-технічного забезпечення архівного відділу.
Перевірка здійснювалась шляхом вивчення наявних в архівному відділі облікових документів, обстеження загального стану приміщень та співбесід з начальником відділу Пасько Л.П. та головним спеціалістом відділу Труновою Ю.С.

Засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської області

31 березня 2017 р.

30 березня 2017 року о 1400 у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (проспект Центральний, 59) відбулося ІІІ засідання експертно-перевірної комісії.
На комісії були розглянуті питання:

1. Виключення зі Списку № 1 юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Луганської області, а саме: Головне управління Держсанепідслужби у Луганській області, Державну фінансову інспекцію в Луганській області.

2. Включення до Списку № 1 юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Луганської області, а саме: КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії», Луганську обласну школу вищої спортивної майстерності, Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД.

3. Розгляд описів справ постійного зберігання, описів справ з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, номенклатур справ підприємств, установ, організацій-джерел формування НАФ, що знаходяться у зоні комплектування Державного архіву Луганської області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад Луганської області:

Архівний відділ Біловодської РДА
Відділ статистики у Біловодському районі Головного управління статистики у Луганській області (довідковий апарат);
Біловодський районний суд (номенклатура справ на 2017 рік);
ДП «Лимарівський кінний завод №61» (довідковий апарат).

Архівний відділ Білокуракінської РДА
Відділ статистики у Білокуракінському районі Головного управління статистики у Луганській області (довідковий апарат).

Архівний відділ Лисичанської міськох ради
Приватні нотаріуси Лисичанського міського нотаріального округу Луганської області (Бойко Ю.В., Кравченко В.О. довідковий апарат);
Лисичанська міська рада (довідковий апарат).

Архівний відділ Новоайдарської РДА
Військова цивільна адміністрація с. Кримське (інструкція з діловодства);
Відділ статистики у Новоайдарському районі (довідковий апарат);
Новоайдарська районна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу (довідковий апарат);
Приватний нотаріус Новоайдарського районного нотаріального округу Луганської області (Кузьменко М.С. довідковий апарат).

Архівний відділ Новопсковської РДА
Відділ Держгеокадастру у Новопсковському районі (довідковий апарат).

Архівний відділ Попаснянської РДА
Мирнодолинська селищна рада народних депутатів та її виконавчий комітет (довідковий апарат).

Архівний відділ Сватівської РДА
Сватівська районна профспілкова організація працівників державних установ (зведена індивідуальна номенклатура справ на 2017 рік);
Сватівська районна профспілкова організація працівників агропромислового комплексу (зведена індивідуальна номенклатура справ на 2017 рік);
Сватівська районна профспілкова організація працівників культури (зведена індивідуальна номенклатура справ на 2017 рік);
Сватівська районна профспілкова організація працівників освіти (зведена індивідуальна номенклатура справ на 2017 рік);
Сватівська районна профспілкова організація працівників охорони здоров’я (зведена індивідуальна номенклатура справ на 2017 рік).

Архівний відділ Сєвєродонецької міської ради
- список № 1 юридичний осіб – джерел формування НАФ, які передають документи до архівного відділу Сєвєродонецької міської ради (список джерел комплектування архіву);
- список № 2 юридичних та фізичних осіб - джерел формування НАФ, які не передають документи до архівного відділу Сєвєродонецької міської ради;
- список № 3 юридичних осіб, в діяльності яких не утворюються документи НАФ архівного відділу Сєвєродонецької міської ради;
Управління статистики у м. Сєвєродонецьку (довідковий апарат);
Приватні нотаріуси Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області (Лопатенко В.В., Кізіма В.В., Короткевич О.Г. довідковий апарат).

Архівний відділ Старобільської РДА
Старобільське районне комунальне підприємство «Редакція газети «Вісник Старобільщини» (номенклатура спра на 2017 рік);
Старобільський технікум Луганського Національного аграрного університету (довідковий апарат);
Приватні нотаріуси Старобільського районного нотаріального округу Луганської області (Пульний М.М., Пульний С.М. довідковий апарат).

Архівний відділ Станично-Луганської РДА
Станично-Луганська районна профспілкова організація працівників державних установ (довідковий апарат).

Архівний відділ Троїцької РДА
Троїцька районна редакція газети «Сільська новь» (номенклатура справ на 2017 рік);
Троїцька районна державна адміністрація (номенклатура справ на 2017 рік).

Щастинська міська рада та її виконавчий комітет області (довідковий апарат);
Головне управління Держсанепідслужби у Луганській області (довідковий апарат);
Головне управління ДСНС України у Луганській області (інструкція з діловодства, довідковий апарат);
Управління капітального будівництва облдержадміністрації (номенклатура справ на 2017 рік);
Головне управління Держпраці у Луганській області (інструкція з діловодства);
Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Луганської області (зведена номенклатура справ на 2017 рік);
Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області (довідковий апарат);
ДЗ «Луганський державний медичний університет» (номенклатура справ на 2017 рік);
Луганський обласний центр занятості (довідковий апарат);
ДП «Регіональні електричні мережі» (інструкція з діловодства);
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (зведена номенклатура справ на 2017 рік);
Департамент комунальної власності, земельних та майнових відносин (зведена номенклатура справ на 2017 рік).

Комплексна перевірка діяльності служб діловодства, експертної комісії та архівного підрозділу Головного управління Держпраці у Луганській області

31 березня 2017 р.

Відповідно до Плану-графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2017 рік головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Міщенко Лілією Іванівною 28.03.-30.03.2017 року здійснено комплексну перевірку діяльності служби діловодства, архівного підрозділу та експертної комісії Головного управління Держпраці у Луганській області.

Комплексну перевірку фондоутворювача проведено за наступними напрямами:
- стан організації та ведення діловодства;
- організація роботи експертної комісії;
- організація роботи архівного підрозділу.

Під час перевірки надані методичні рекомендації щодо науково-технічного опрацювання документів та складання описів справ постійного зберігання, з особового складу та тривалого зберігання.
Підсумки перевірки обговорено з завідувачем сектору документального забезпечення та контролю Потапенко Тетяною Миколаївною та діловодом сектору документального забезпечення та контролю, відповідальною за роботу архіву, Кошелик Вікторією Валеріївною.

Контрольна перевірка Щастинської міської ради та її виконавчого комітету

30 березня 2017 р.

29.03.2017 року згідно з графіком проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2017 рік, заступником начальника відділу формування НАФ та діловодства Вергасовою Ельвірою Едуардівною здійснено контрольну перевірку стану організації поточного діловодства та архівної справи Щастинської міської ради та її виконавчого комітету.

З метою виконання рішення колегії Державного архіву Луганської області від 11.05.2016 № 2/1, перевірений стан науково-технічного опрацювання документів постійного зберігання та з особового складу за 2014-2016 роки, виявлених невпорядкованих документів із земельних питань за 1995-2005 роки. Розпорядженням міського голови призначений відповідальний за ведення діловодства, розроблена інструкція з діловодства. Розміщені схеми евакуації документів під час надзвичайної ситуації в архіві.
Результати перевірки обговорені із заступником міського голови, Тюріним Володимиром Петровичем, у присутності відповідальної за архів у виконавчому комітеті Щастинської міської ради, Морозової Яни Олександрівни. Надані методичні рекомендації з питань організації архівної справи та діловодства.

Контрольна перевірка Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної державної адміністрації

28 березня 2017 р.

28.03.2017 року згідно графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2017 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Легезою Л.В. здійснено контрольну перевірку стану організації поточного діловодства та архівної справи Департаменту охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації.

З метою виконання рішення колегії Державного архіву Луганської області від 11.05.2016 № 2/1 та за підсумками комплексної перевірки 28-31 березня 2016 року, було перевірено науково-технічне опрацювання документів постійного строку зберігання та особового складу за 2014-2016 роки, виконання плану роботи архіву Департаменту та експертної комісії, наявність плану евакуації документів і майна, інструкції про заходи з пожежної безпеки та списку осіб, відповідальних за цю роботу.
Також проведена співбесіда з тимчасово виконуючою обов’язки директора Рибалкою Ольгою Юріївною, головою ЕК - заступником директора Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Інкелевичем Юрієм Валентиновичем та секретарем ЕК – старшим інспектором відділу фінансово-економічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів, Служби екстреної медичної допомоги, відповідальною за ведення діловодства та архіву Холодняк Іриною Василівною.

Cемінар для голів експертних комісій та відповідальних за діловодство та архівну справу структурних підрозділів облдержадміністрації

27 березня 2017 р.

27 березня 2017 року о 10.00 у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації відбувся семінар на тему: «Організація та проведення експертизи цінності документів НАФ та особового складу у структурних підрозділах облдержадміністрації».

Семінар відкрила директор Державного архіву Луганської області Безгинська К.М., яка зазначила, що на виконання розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Гарбуза Ю.Г. від 27.12.2016 № 792 «Про стан забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, документів з кадрових питань» структурні підрозділи облдержадміністрації повинні протягом 2017 року провести науково-технічне опрацювання документів за 2014-2016 роки, які утворилися у діяльності структурних підрозділів.

На семінарі були розглянуті наступні питання:
1. Організація роботи постійно діючої експертної комісії та порядок проведення експертизи цінності документів.
2. Основні етапи науково-технічного опрацювання документів НАФ та складання архівних описів в структурних підрозділах облдержадміністрації.
3. Підготовка до передавання документів постійного зберігання та з особового складу до архіву установи.

У семінарі прийняли участь 32 представника від структурних підрозділів облдержадміністрації.
Перед структурними підрозділами облдержадміністрації в 2017 році стоїть завдання, щодо проведення науково-технічного опрацювання документів та складання довідкового апарату: описів справ постійного зберігання, з особового складу, тривалого (понад 10 років) зберігання, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ за формами наведеними у Правилах організації діловодства та архівного збереження документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 2015 року №1000/5.
До описів необхідно додати передмову до описів справ постійного зберігання та з особового складу, що є елементом довідкового апарату та скласти історичну довідку установи за період проведення впорядкування документів. Зазначений довідковий апарат розглянути на засіданнях ЕК установ та подати на розгляд ЕПК Державного архіву.

Учасники семінару отримали відповіді на питання, що виникають у ході організації та проведення експертизи цінності документів НАФ та особового складу у структурних підрозділах облдержадміністрації.

Комплексна перевірка діяльності архівного відділу Попаснянської райдержадміністрації

24 березня 2017 р.

На виконання плану проведення комплексних та контрольних перевірок діяльності архівних установ райдержадміністрацій та міських рад на 2017 рік, затвердженого директором Державного архіву Луганської області 30.11.2016 року, начальником відділу організаційно-аналітичної роботи та інформаційних технологій Державного архіву Луганської області Кривицькою В.В., начальником відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву Луганської області Потаповою-Панасенко О.В. 23 березня 2017 року було здійснено комплексну перевірку діяльності архівного відділу Попаснянської райдержадміністрації.

Метою перевірки є - організація і вдосконалення роботи архівної установи, оцінка її діяльності; виконання основних показників розвитку архівної справи; надання організаційно-методичної допомоги; своєчасне попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства у сфері архівної справи та діловодства.
Перевірка здійснювалась шляхом вивчення наявних в архівному відділі нормативних та облікових документів, стану ведення діловодства, використання документів, комплектування архівного відділу; обстеження загального стану приміщень та співбесід з начальником відділу Попаснянської райдержадміністрації Хащенко К.В. та спеціалістом відділу Сергєєвою Ю.А.
Також працівники Держархіву ознайомились з роботою Комунальної установи Попаснянської міської ради «Трудовий архів територіальних громад району» та поспілкувались з директором Олексієнко І.В.

Семінар з керівниками архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів області, відповідальними за підготовку архівних довідок на тему: «Окремі питання вимог чинного законодавства архівної сфери»

20 березня 2017 р.

У зв'язку зі змінами в законодавстві про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, багаточисельними зверненнями керівників архівних установ щодо надання роз’яснень з цих питань та з метою вироблення єдиних підходів до тлумачення норм чинного законодавства, а також для всебічного обговорення найбільш гострих проблем, з якими працівники архівних установ зустрічаються в щоденній роботі, 20.03.2017 о 10-30 в залі засідань на другому поверсі обласної військово-цивільної адміністрації (проспект Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк) відбувся семінар «Окремі питання вимог чинного законодавства архівної сфери» з керівниками архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів області, відповідальними за підготовку архівних довідок та представниками Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області.

В роботі семінару прийняли участь заступник голови облдержадміністрації Лішик О.П., директор державного архіву Луганської області Безгинська К.М., заступник начальника головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Нікітіна Т.А., начальник відділу методології та обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Міланіна О.С., начальник відділу внутрішнього аудиту головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області Неділько К.М.

Семінар відкрила Лішик Ольга Петрівна, яка відзначила, що відродження регулярного навчання керівників і фахівців архівних установ області - це нагальна потреба, яку всі усвідомлюють, що на сьогоднішній день ми нагромадили достатній для цього потенціал та маємо можливість розглядати найбільш актуальні питання в роботі архівних установ області, максимально докладно й з різних точок зору обговорювати їх і виробляти загальні підходи до розв'язання аналогічних проблемних питань.
Безгинська Катерина Миколаївна указала на загальні помилки в архівних довідках, які надаються архівними установами на звернення громадян, ознайомила присутніх з роз’ясненнями Державної архівної служби України щодо опрацювання запитів юридичних та фізичних осіб, що потребують оформлення архівних довідок (копій, витягів), з 2016 року та змінами до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітної плати для обчислення пенсії. Також Безгинська К.М. звернула увагу присутніх на необхідність постійного моніторингу, відстеження та вивчення як чинного законодавства України так і його оновлень, а в разі виникнення питань – звертатися за роз’ясненнями.

На семінарі були розглянуті питання:
1. Порядок оформлення архівних довідок (копій, витягів), які надаються на запити юридичних та фізичних осіб (доповідачі - Тріщун Світлана Олександрівна, заступник директора Державного архіву Луганської області; Сидоренко Олена Василівна, начальник відділу інформації та використання документів державного архіву Луганської області).
2. Порядок віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних, їх облік та зберігання (доповідачі - Лисенко Тетяна Анатоліївна, заступник директора – головний зберігач фондів Державного архіву Луганської області; Потапова-Панасенко Олена Володимирівна, начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву Луганської області).
3. Організація проведення комплексних, тематичних та контрольних перевірок діяльності служб діловодства, архівних підрозділів та експертних комісій установ, підприємств, організацій джерелах формування НАФ, які передають документи до архівних установ області (доповідач - Вергасова Ельвіра Едуардівна заступник начальника відділу формування Національного архівного фонду та діловодства Державного архіву Луганської області).

По завершенню роботи семінару директор Держархіву нагадала про надання пропозицій, конкретних питань, які необхідно розглянути та обговорити на наступних семінарах та подякувала всім за активну участь у семінарі.

07 березня 2017 р.

Інформація про роботу відділу зберігання, обліку та довідкового апарату

21 лютого 2017 р.

З метою забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду, Державним архівом продовжується прийом документів від архівних відділів Попаснянської та Станично – Луганської районних державних адміністрацій, Щастинської міської ради та її виконавчого комітету. З початку року, станом на 20.02.2017, прийнято 923 од. зб. В архівосховищах Державного архіву Луганської області зберігається 11 370 од.зб.

Продовжується планова робота по поповненню архівосховищ документами постійного зберігання. Згідно з графіком приймання – передавання документів, прийняті документи міської ради народних депутатів Кремінського району Луганської області за 1980-1994 роки у загальній кількості 353 справи.

Документи зазначеного фонду, розміщені у новому пристосованому архівосховищі, обладнаному металевими стелажами та спеціальними засобами для зберігання архівних документів - архівними коробами, які відповідають встановленим нормативним вимогам. У новому сховищі планується розмістити, з дотриманням санітарно – гігієнічних норм 11 160 одиниць зберігання. Архівосховище обладнано порошковими вогнегасниками, приборами для вимірювання температурно – вологісного режиму зберігання документів, в наявності є інструкція з пожежної безпеки, схема евакуації документів на випадок надзвичайної ситуації, розміщений паспорт архівосховища, наявні необхідні контрольно – реєстраційні журнали.

У лютому 2017 року розпочалась робота із оцифровки документів Національного архівного фонду. Станом на 20.02.2017 року, за допомогою книжкового сканера Mikrobox book2net Kiosk виготовлено 1840 цифрових копій документів постійного зберігання.

Повністю проведено оцифрування документів та довідкового апарату до нього фонду № Р-104 «Колгосп імені КІМ Попаснянської міської ради Попаснянського району Ворошиловградської області» за 1947 – 1950 роки, виготовлено 400 копій. Оцифровані описи справ зазначеного фонду та розміщені на сайті нашого архіву.

Робота з оцифрування документів продовжується, відповідно до затвердженого графіку на перший квартал 2017 року.

Засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської області

15 лютого 2017 р.

15 лютого 2017 року о 0900 у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (проспект Центральний, 59) відбулося ІІ засідання експертно-перевірної комісії, на якій розглянуто описи справ постійного зберігання, описи справ з особового складу, акти про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, номенклатури справ підприємств, установ, організацій-джерел формування НАФ, що знаходяться у зоні комплектування Державного архіву Луганської області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад Луганської області:

Архівний відділ Кремінської РДА
Кремінський районний суд (довідковий апарат).
Новокраснянська сільська виборча комісія (довідковий апарат).
Боровенська сільська рада (довідковий апарат).

Архівний відділ Новопсковської РДА
Відділ статистики у Новопсковському районі (довідковий апарат).
Колгосп ім. Кірове с. Рогове Новопсковського району Ворошиловградської області (довідковий апарат).
Колгосп «Нове життя» с. Рогове Новопсковського району Ворошиловградської області (довідковий апарат).

Архівний відділ Попаснянської РДА
Відділ Держгеокадастру у Попаснянському районі ( довідковий апарат).

Архівний відділ Рубіжанської міської ради
Відділ статистики у м. Рубіжне (довідковий апарат).

Архівний відділ Сватівської РДА
Сватівська РДА (номенклатура справ на 2017 рік).

Архівний відділ Сєвєродонецької міської ради
Управління Держгеокадастру у м. Сєвєродонецьк (довідковий апарат).
Управління Держгеокадастру у м. Рубіжне (довідковий апарат).
Управління Держгеокадастру у м. Луганську (довідковий апарат).
Управління Держземагенства у Перевальському районі (довідковий апарат).
ПрАТ «Сєвєродонецьке обєднання Азот» (довідковий апарат).

Архівний відділ Троїцької РДА
Відділ Держгеокадастру у Троїцькому районі ( довідковий апарат).

Департамент екології, природних ресурсів та агропромислового розвитку облдержадміністрації (довідковий апарат).
Департамент освіти і науки облдержадміністрації (інструкція з діловодства).
Державне підприємство «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» (номенклатура справ на 2017 рік).
Луганська обласна державна адміністрація (зведена номенклатура справ на 2017 рік).
Луганський міський відділ державної реєстрації шлюбів та народжень Головного територіального управління юстиції у Луганській області (довідковий апарат).
Артемівський районний у місті Луганську відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області (довідковий апарат).
Жовтневий районний у місті Луганську відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області (довідковий апарат).
Кам’янобродський районний у місті Луганську відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області (довідковий апарат).
Ленінський районний у місті Луганську відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Луганській області (довідковий апарат).

Комплексна перевірка діяльності служб діловодства, експертної комісії та архівного підрозділу ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ»

13 лютого 2017 р.

07.02.-10.02.2017 року згідно з Планом - графіком проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2017 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Міщенко Лілією Іванівною здійснено комплексну перевірку діяльності служби діловодства, архівного підрозділу та експертної комісії у ПАТ по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ».

У ході перевірки було приділено увагу організації роботи служби діловодства, експертної комісії підприємства.
Також проведена перевірка роботи архівного підрозділу підприємства.
Надана науково-методична та практична допомога щодо технічного опрацювання документів та передавання на зберігання до архіву підприємства.
Проведено співбесіду з відповідальною за діловодство Алехнович Людмилою Леонідівною та відповідальною за роботу архіву Гречишкіною Юлією Олександрівною.

Комплексна перевірка діяльності служб діловодства, експертної комісії та архівного підрозділу у Департаменті освіти і науки Луганської облдержадміністрації

10 лютого 2017 р.

06.02.-09.02.2017 року згідно з Планом - графіком проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2017 рік, заступником начальника відділу формування НАФ та діловодства Вергасовою Ельвірою Едуардівною здійснено комплексну перевірку діяльності служби діловодства, архівного підрозділу та експертної комісії у Департаменті освіти і науки Луганської облдержадміністрації. У ході перевірки було приділено увагу організації роботи служби діловодства, експертної комісії установи.

Також проведена перевірка роботи архівного підрозділу установи.
Надана науково-методична та практична допомога щодо науково-технічного опрацювання документів та передавання на зберігання до архіву установи.
Проведено співбесіду з відповідальною за діловодство, роботу архіву Палагно Ілоною Миколаївною та з головним спеціалістом відділу ліцензування, атестації та роботи з персоналом Департаменту Хіль Наталією Миколаївною.

Засідання Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області

09 лютого 2017 р.

09 лютого 2017 року, під керівництвом директора Державного архіву Луганської області Безгинської Катерини Миколаївни, у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, відбулося засідання Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області.

На Науково-методичній раді були розглянуті питання:

1. Обговорення змісту Статистичного збірника: показники розвитку архівних установ Луганської області за 2016 рік.
2. Обговорення змісту Інформаційного збірника Державного архіву Луганської області № 2 (45) за ІІ півріччя 2016 року.

По всім питанням були прийняті відповідні рішення:
Статистичний збірник: показники розвитку архівних установ Луганської області за 2016 рік та Інформаційний збірник Державного архіву Луганської області № 2 (45) за ІІ півріччя 2016 року рекомендувати до друку та розмістити на веб-сайті Державного архіву Луганської області для використання в роботі архівними установами області, архівними підрозділами, відповідальними за архів, підприємствами, установами і організаціями – джерелами формування НАФ.

Розширене засідання колегії Державного архіву Луганської області

08 лютого 2017 р.

08 лютого 2017 року о 9:30 в приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, 59, ІІ поверх, зала засідань) відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Луганської області з порядком денним:
1. Про підсумки роботи архівних установ області у 2016 році та пріоритетні завдання на 2017 рік.

В роботі колегії прийняли участь керівник апарату облдержадміністрації Калініна Ірина Миколаївна, заступники голів та керівники апаратів райдержадміністрацій, керуючі справами виконкомів міських рад; керівники архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів області; співробітники Державного архіву Луганської області.

Засідання колегії розпочалось з підсумків роботи архівних установ області, які підбила директор Державного архіву Луганської області Безгинська Катерина Миколаївна. Вона у своїй доповіді відзначила, що забезпечення збереженості документів Національного архівного фонду протягом 2016 року забезпечували 30 установ: Державний архів Луганської області, 12 архівних відділів райдержадміністрацій, 3 архівні відділи міських рад, 14 трудових архівів.

Протягом 2016 року мережа архівних установ зазнала змін:
10 архівним установам райдержадміністрацій було надано статус юридичних осіб публічного права;
17 установ при сільських та селищних радах Станично-Луганського району було об’єднано в комунальну установу «Об’єднаний трудовий архів Станично-Луганського району».
Залишається не вирішеним питання надання статусу юридичної особи публічного права архівним відділам Сєвєродонецької, Рубіжанської, Лисичанської міських рад та трудовому архіву Лисичанської міської ради, а також створення трудового архіву Рубіжанської міської ради.

Протягом року архівним установам вдалося вирішити низку питань матеріально-технічного забезпечення: отримано додаткові приміщення загальною площею 353,6 м², збільшено протяжність стелажного обладнання на 873 пог. м., розпочато роботи з проведення ремонтних робіт в архівному відділі Сватівської райдержадміністрації.

З метою якісного збереження документів Національного архівного фонду, у листопаді 2016 року Державний архів Луганської області уклав Грантову угоду на суму 1 млн. 200 тис. грн. для придбання спеціального обладнання, для оцифровки архівних документів Національного архівного фонду, збереження їх в електронному вигляді та забезпечення доступу до них громадян України та інших осіб, які мають на це право. Проект реалізується в рамках програми «Українська ініціатива з підвищення впевненості"» (UCBI) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
На теперішній час розпочалась робота з підготовки до сканування архівних документів. Оцифровано 3 фонди.

В архівних установах області зберігається майже 421 тис. од.зб., у тому числі документів НАФ – понад 163 тис од.зб., з особового складу – понад 258 тис од.зб.
У 2016 році на державне зберігання надійшло понад 30 тис документів Національного архівного фонду та з особового складу.
Експертно-перевірною комісією Державного архіву схвалено описів справ постійного зберігання управлінської документації майже на 15,5 тис. одиниць зберігання, погоджено описів справ з особового складу – на 13,8 тис. одиниць зберігання, 100 зведених номенклатур, 43 інструкції з діловодства, 46 положень про експертні комісії.
Понад встановлені строки в архівних підрозділах установ-джерел формування знаходиться понад 14,5 тис. одиниць зберігання документів НАФ.

Протягом року фахівцями Держархіву та архівних установ області здійснено 116 перевірок роботи служб діловодства та архівних підрозділів підприємств, установ, організацій – джерел комплектування та діяльності архівних установ області, проведено 28 семінарів в яких прийняли участь 522 осіб.
У 2016 році відбулося чотири засідання Науково-методичної ради Держархіву, підготовлено і проведено 64 виставки документів, 1 телепередача, 2 радіопередачі, 32 публікації у пресі.
Архівними установами розглянуто та опрацьовано понад 18,1 тис. запитів, з них майже 7 тис. звернень надійшло поштою, понад 200 – електронною поштою.
На особистому прийомі директором Держархіву прийнято 55 громадян.
Протягом року надано майже 4 тис консультацій, з них понад 500 – за електронними зверненнями, 3,5 тис – по телефону, виконано 5 запитів на публічну інформацію.
Скарг на роботу архівних установ з виконання звернень громадян не надходило.
Фактів безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників з боку Держархіву та архівних установ не зафіксовано.
Доступ до мережі Інтернет забезпечено в усіх архівних установах, крім архівного відділу Білокуракинської райдержадміністрації.
Також Катерина Миколаївна вказала на недоліки в роботі архівної сфери та зазначила пріоритетні напрямки роботи архівних установ області у 2017 році.

В обговорюванні доповіді прийняли участь Крюкова Наталія Олександрівна директор комунальної установи «Трудовий архів Новоайдарського району», Ланіна Тетяна Володимирівна начальник архівного відділу Сватівської райдержадміністрації, Васильєва Галина Борисівна начальник архівного відділу Кременської райдержадміністрації, Гайдук Олена Миколаївна начальник архівного відділу Лисичанської міської ради.
Калініна Ірина Миколаївна звернула увагу на невирішені питання в архівній сфері, доручила керівникам територій вжити необхідних заходів їх вирішення.
У завершені заходу були вручені нагороди Спілки архівістів України Кувічинській Вікторії Борисівні начальнику архівного відділу Рубіжанської міської ради та Пасько Ларисі Петрівні начальнику архівного відділу Старобільської райдержадміністрації.

Контрольна перевірка Луганського обласного кардіологічного диспансеру

07 лютого 2017 р.

07.02.2017 року згідно графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2017 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Легезою Л.В. здійснено контрольну перевірку стану організації поточного діловодства та архівної справи установи.

З метою виконання рішення колегії Державного архіву Луганської області від 11.05.2016 № 2/1 та за підсумками комплексної перевірки 15-18 лютого 2016 року, було перевірено науково-технічне опрацювання документів постійного строку зберігання та особового складу за 2014-2015 роки, виконання плану роботи архіву медичного закладу та експертної комісії, наявність плану евакуації документів і майна, інструкції про заходи з пожежної безпеки та списку осіб, відповідальних за цю роботу.
Також проведена співбесіда з головним лікарем В’язовиком Олександром Яковичем, головою ЕК - заступником головного лікаря з економічних питань Чумаковою Оленою Миколаївною, секретарем ЕК – інспектором відділу кадрів, відповідальною за ведення діловодства, Саранчею Іриною Іванівною, членом ЕК – економістом з праці Русіновою Катериною Юріївною.

Засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської області

01 лютого 2017 р.

31 січня 2017 року о 14:00 у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (проспект Центральний, 59) відбулося І засідання експертно-перевірної комісії:
На комісії були розглянуті питання:

1. Підведення підсумків роботи ЕПК Державному архіві Луганської області за 2016 рік та визначення завдань на 2017 рік.

2. Розгляд питань про схвалення та затвердження перероблених описів справ постійного зберігання за 2006-2013 роки Щастинської міської ради та її виконавчого комітету.

3.Розгляд питань щодо вибіркового комплектування газетного фонду урядовими періодичними виданнями.
4. Включення до Списку № 1 юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Луганської області, а саме: Луганську комунальну установу «Обласна рятувально- водолазна служба», Державну установу «Луганський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».

5. Розгляд описів справ постійного зберігання, описів справ з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, номенклатур справ підприємств, установ, організацій-джерел формування НАФ, що знаходяться у зоні комплектування Державного архіву Луганської області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад Луганської області:

Державний архів Луганської області (довідковий апарат, положення про ЕК);

Архівний відділ Біловодської РДА
Відділ Держгеокадастру у Біловодському районі (довідковий апарат);
Управління Держземагенства в Антрацитівському районі ( довідковий апарат);
Управління Держземагенства у м. Красному Лучі ( довідковий апарат).

Архівний відділ Білокуракінської РДА
Відділ Держгеокадастру у Білокуракінському районі ( довідковий апарат).

Архівний відділ Кремінської РДА
Відділ Держгеокадастру у Кремінському районі ( довідковий апарат);
Відділ Держгеокадастру у м. Ровеньках Луганської області (довідковий апарат);
Відділ Держгеокадастру у м. Свердловську Луганської області (довідковий апарат).

Архівний відділ Лисичанської міської ради
Управління Держгеокадастру у м. Лисичанську Луганської області (довідковий апарат);
Відділ Держземагенства у м. Стаханові Луганської області ( довідковий апарат);
ПАТ « Шахта ім. Д.Ф. Мельникова» ПАТ «Лисичанськвугілля» (номенклатура справ на 2017 рік).

Архівний відділ Марківської РДА
Відділ Держгеокадастру у Марківському районі (довідковий апарат).

Архівний відділ Міловського РДА
Міловська районна державна адміністрація (довідковий апарат);
Міловська районна рада (довідковий апарат);
Великотцька сільська рада (довідковий апарат);
Відділ Держгеокадастру у Міловському районі (довідковий апарат);
Відділ статистики у Міловському районі (довідковий апарат).

Архівний відділ Новопсковської РДА
Колгосп ім. Куйбишева смт. Білолуцьк Новопсковського району Ворошиловградської області (довідковий апарат);
Колгосп «Іскра» смт. Білолуцьк Новопсковського району Ворошиловградської області (довідковий апарат);
Колгосп ім. Шевченко смт. Білолуцьк Новопсковського району Ворошиловградської області (довідковий апарат);
Колгосп ім. Чкалова смт. Білолуцьк Новопсковського району Ворошиловградської області (довідковий апарат);
Колгосп Червона Україна с. Осинове Новопсковського району Луганської області (довідковий апарат);
Колгосп «9 січня» с. Осинове Новопсковського району Луганської області (довідковий апарат);
Колгосп ім.. Сталіна с. Булавинівка Новопсковського району Луганської області (довідковий апарат);
Риб’янцівська сільська рада та її виконавчий комітет (довідковий апарат);
Новопсковський районний суд (довідковий апарат);
Архівний відділ Новопсковської РДА (номенклатура справ на 2017 рік);
Новопсковська РДА (номенклатура справ на 2017 рік);
Новопсковська районна рада (номенклатура справ на 2017 рік);
Відділ Держгеокадастру у Новопсковському районі (довідковий апарат);
Управління Держгеокадастру у Краснодонському районі (довідковий апарат).

Архівний відділ Новоайдарської РДА
Відділ Держгеокадастру у Новоайдарському районі ( довідковий апарат);
Відділ Держземагенства у смт. Лутугино Луганської області (довідковий апарат);
Відділ Держземагенства у Слов’яносербському районі( довідковий апарат).

Архівний сектор Попаснянської РДА
Попаснянське районне об’єднання плодовоовочевого господарства (довідковий апарат);
Сільськогосподарська Артіль імені Калініна Білогорівської сільської ради, с. Шипілівка Лисичанського району Ворошиловградської області (довідковий апарат);
Колгосп імені Калініна Новоолександрівської сільської ради села Новоолександрівка Попаснянського району Ворошиловградської області (довідковий апарат);
Сільськогосподарська Артіль імені Карла Маркса Золотарівської сільської ради, Лисичанського району Луганської області (довідковий апарат);
Сільськогосподарська Артіль «ПЕРЕМОЖЕЦЬ» Вовчоярівської селищної ради, Лисичанського району Ворошиловградської області (довідковий апарат);
Колгосп «Шлях до соціалізму» Калинівської селищної ради Попаснянського району Ворошиловградської області (довідковий апарат);
Радгосп Забойщик» Попаснянського району Ворошиловградської області (довідковий апарат);
Відділ статистики у Попаснянському районі(довідковий апарат).

Архівний відділ Сватівської РДА
Відділ Держгеокадастру у Сватівському районі(довідковий апарат).

Архівний відділ Станично-Луганської РДА
Петропавлівська селищна рада (номенклатура справ на 2017);
ДП «Станично-Луганське досвідне Лісомисливське господарства» (номенклатура справ на 2017).

Архівний відділ Старобільської РДА
Відділ освіти Старобільської РДА (довідковий апарат);
Нижньопокровська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
Відділ Держгеокадастру у Старобільському районі (довідковий апарат).

Архівний відділ Троїцької РДА
Відділ статистики у Троїцькому районі (довідковий апарат).

Луганська обласна комунальна установа «Обласна рятувально-водолазна служба» (номенклатура справ на 2017 рік, інструкція з діловодства, положення про ЕК);
Департамент житлово-комунального господарства Луганської облдержадміністрації (номенклатура справ на 2017 рік, інструкція з діловодства, положення про ЕК);
ТОВ «Луганське енергетичне об’єднання» (положення про ЕК);
Головне управління Держпраці у Луганській області (зведена номенклатура справ на 2017 рік);
Державне підприємство «Луганський експертно-технічний центр Держпраці» (інструкція з діловодства, положення про ЕК);
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Луганській області (інструкція з діловодства, положення про ЕК);
Державна екологічна інспекція у Луганській області (номенклатура справ на 2017 рік);
Прокуратура Луганської області (номенклатура справ на 2017 рік, положення про відділ документального забезпечення);
Луганський обласний центр з гідрометеорології (номенклатура справ на 2017 рік, інструкція з діловодства, положення про ЕК);
Луганська філія ДП «Регіональні електричні мережі» (номенклатура справ на 2017 рік, положення про ЕК);
ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України» (інструкція з діловодства, положення про ЕК);
Луганське обласне відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (положення про ЕК).

Головне територіальне управління юстиції у Луганської області:
Перша та Друга Сватівська державна нотаріальна контора (довідковий апарат);
Приватні нотаріуси Сєверодонецького міського нотаріального округу Луганської області Лопатенко В.В., Кізім В.В., Сердюк Н.І., Федорова О.Є.Малахова О.О., Малахова С.О., Єпіфанцева Н.В.(довідковий апарат);
Приватні нотаріуси Старобільського районного нотаріального округу Луганської області Замарь О.О., Вербецька Т.М., Пульний С.М.(довідковий апарат);
Приватні нотаріуси Міловського районного нотаріального округу Луганської області Подольський Р.В., Нєвовєсова Н.М. (довідковий апарат);
Приватний нотаріус Луганського міського нотаріального округу Луганської області Кравченко В.О .(довідковий апарат);
Приватний нотаріус Лисичанського міського нотаріального округу Луганської області Бабенко О.В .(довідковий апарат);
Приватний нотаріус Марківського районого нотаріального округу Луганської області Вагін О.А. (довідковий апарат);
Приватний нотаріус Рубіжанського районного нотаріального округу Луганської області Нецвітай О.В .(довідковий апарат);
Приватний нотаріус Попаснянського районного нотаріального округу Луганської області Мирошниченко Н.І (довідковий апарат).

Держархів отримав сучасну техніку для оцифрування архівних документів

31 січня 2017 р.

В архівних установах області зберігається майже 421 тис. одиниць зберігання, у тому числі документів Національного архівного фонду – понад 163 тис одиниць зберігання, з особового складу – понад 258 тис одиниць зберігання.

З метою якісного збереження документів Національного архівного фонду, у листопаді 2016 року за ініціативи та підтримки голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації Ю.Г.Гарбуза Державний архів Луганської області уклав Грантову угоду на суму 1 млн. 200 тис. грн. для придбання спеціального обладнання, для оцифровки архівних документів Національного архівного фонду, збереження їх в електронному вигляді та забезпечення доступу до них громадян України та інших осіб, які мають на це право. Проект реалізується в рамках програми «Українська ініціатива з підвищення впевненості"» (UCBI) за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
На сьогодні завершена поставка, встановлення та настройка спеціального обладнання.
31.01.2017 в приміщення Державного архіву Луганської області (проспект Центральний, 59, м. Сєвєродонецьк) відбулася презентація нового обладнання. В урочистому заході прийняли участь заступник голови облдержадміністрації О.П.Лішик, директор Державного архіву Луганської області К.М.Безгинська, співробітники Держархіву, громадськість.
Книжковий сканер Book2net Kiosk, який був отриманий Держархівом, є одним з найшвидших у світі книжкових сканерів формату A2, і створений спеціально для швидкого і якісного професійного оцифрування документів різного виду, таких як зшиті документи, книги, підшивки газет або старі видання та максимального забезпечення збереженості оригіналів.
Завдяки проекту Держархів отримав можливість забезпечити значне покращення якості обслуговування громадян і юридичних осіб, підвищення відкритості, прозорості й ефективності своєї діяльності, а у майбутньому надасть змогу запровадити надання електронних послуг в архівній сфері області у відповідності до вимог ЄС.
Тому Луганська обласна державна адміністрація – обласна військово-цивільна адміністрація висловлює щирі слова подяки Програмі Українська ініціатива зміцнення впевненості (UCBI) за вагомий внесок у збереження культурної спадщини та надання неоціненної благодійної допомоги архівній сфері Луганщини та сподівається на подальшу співпрацю.

Засідання Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області

30 січня 2017 р.

27 січня 2017 року, під керівництвом директора Державного архіву Луганської області Безгинської Катерини Миколаївни, у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, відбулося засідання Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області.

На Науково-методичній раді були розглянуті питання:

1. Звіт про роботу Науково - методичної ради Державного архіву Луганської області у 2016 році;
2. План роботи науково-методичної ради Державного архіву Луганської області на 2017 рік.

По всім питанням були прийняті відповідні рішення:
звіт про роботу Науково-методичної ради за 2016 рік прийнято до відома та затверджено план роботи Науково-методичної ради на 2017 рік.

Привітання Голови Луганської обласної державної адміністрації Гарбуза Ю.Г. з Днем Соборності України

19 січня 2017 р.

Шановні земляки!
22 січня в Україні відзначається День Соборності. Майже сто років тому в цей день був підписаний Акт злуки між Українською Народною Республікою (УНР) і Західно-Українською Народною Республікою (ЗУНР).
Відтоді наша земля пережила голод, репресії, війну і комуністичний режим, домігшись, у результаті, визнаної всім світом незалежності. Але тема об'єднання, на жаль, не перестала бути для українців актуальною. Це свято є дуже символічним, і тому так важливо розуміти його значимість. Особливо тут, на Донбасі!

Сьогодні Україну знову намагаються розірвати на частини, посіяти розбрат. У День соборності я пропоную не озиратися назад, а думати про інше: як зупинити агресію і розбудувати рідний край. Будь-яка війна рано чи пізно закінчується миром. Наше завдання – наблизити його. Зробити це можна тільки через діалог, у тому числі – людей по обидві лінії розмежування.
Досить використовувати мову ненависті, настала пора шукати точки дотику! Ми були і залишаємося єдиною Луганщиною, тісно пов’язаною родинними, дружніми і професійними зв'язками. У нас одне минуле і одне, я переконаний, майбутнє!
Я би дуже хотів, щоб у День соборності ми потягнулися душею один до одного і серцем – до України. Давайте, нарешті, підберемо потрібні слова, якими пояснимо тим, хто намагається нас розділити лінією розмежування, що ми – єдиний народ. Луганщина і Україна у нас – одна!

Тематична перевірка діяльності експертної комісії Державного підприємства «Луганський експертно-технічний центр Держпраці»

19 січня 2017 р.

17.01- 18.01.2017 року згідно з Планом-графіком проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Міщенко Л.І. здійснено тематичну перевірку діяльності роботи експертної комісії Державного підприємства «Луганський експертно-технічний центр Держпраці».

У ході перевірки було приділено увагу діяльності експертної комісії. Окрему увагу було приділено наявності положення про експертну комісію та плану її роботи на рік.
Надана наукова-методична та практична допомога щодо складання описів справ та впорядкування документів за 2015-2016 роки.
Проведено співбесіду з інженером з підготовки кадрів, відповідальною за архів та діловодство Шевцовою Тетяною Миколаївною.