Державний архів Луганської області

Новини

Тематична перевірка організації роботи експертної комісії Луганського обласного центру народної творчості

17 травня 2016 р.

16.05.-17.05.2016 року згідно з планом проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Міщенко Л.І. здійснено тематичну перевірку організації роботи експертної комісії Луганського обласного центру народної творчості.

У ході перевірки було приділено увагу організації роботи експертної комісії. Окрему увагу було приділено наявності положення про експертну комісію та плану її роботи на рік.
Надана наукова-методична та практична допомога в розробці номенклатури справ, складенню описів справ та впорядкуванню документів за 2014-2015 роки.
Проведено співбесіду з директором Центру Дячук Іриною Ігорівною та секретарем керівника, відповідальною за архів та діловодство, Комаровою Надією Іванівною.

Контрольна перевірка стану організації поточного діловодства та архівної справи Головного територіального управління юстиції у Луганській області

12 травня 2016 р.

12.05.2016 року згідно з планом проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Легезою Л.В. здійснено контрольну перевірку стану організації поточного діловодства та архівної справи, виконання рішення колегії Державного архіву Луганської області від 04.09.2015 №3/1 у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області.

У ході перевірки було приділено увагу організації поточного діловодства та архівної справи установи. Окрему увагу було приділено наявності положення про експертну комісію та плану її роботи на рік.
Надана наукова-методична допомога у веденні діловодства та впорядкуванні документів за 2014-2015 роки.
Проведено співбесіду з в.о. начальника Філатовою Т.Д., відповідальною за ведення архіву – провідним спеціалістом відділу організаційної роботи документування та контролю Слюсаревою Т.В., начальником відділу організаційної роботи, документування та контролю Мостепаненко Є.В. та заступником начальника відділу організаційної роботи Лактіною О.М.

Засідання колегії Державного архіву Луганської області

12 травня 2016 р.

11 травня 2016 року о 9-00 в приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59, ІІ поверх, зала засідань) відбулося засідання колегії Державного архіву Луганської області з порядком денним:

1. Про підсумки комплексних перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів Щастинської міської ради та її виконавчого комітету, Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, Луганського обласного кардіологічного диспансеру.
2. Про підсумки комплексної перевірки стану архівної справи в архівному секторі Старобільської райдержадміністрації.
3. Про організацію роботи з документами НАФ на підприємствах, установах, організаціях-джерелах комплектування архівних установ області.
4. Про стан роботи зі зверненнями громадян у Державному архіві Луганської області.
5. Про стан роботи з кадрами у Державному архіві Луганської області.
6. Про охорону праці, пожежну безпеку, підготовку архівних установ Луганської області до роботи в осінньо-зимовий період.

Засідання колегії відкрила та вела голова колегії, директор Державного архіву Луганської області Безгинська К.М.
В колегії прийняли участь заступник голови облдержадміністрації Лішик О.П., керівник апарату Старобільської райдержадміністрації Черненко В.А., керівник архівного сектору Старобільської райдержадміністрації, голови ЕК, відповідальні за архівний підрозділ, діловодство та архівну роботу підприємств, установ, організацій – джерел комплектування Державного архіву.
Засідання колегії розпочалось з розгляду підсумків комплексних перевірок стану архівної справи в архівному секторі Старобільської райдержадміністрації, роботи служб діловодства, експертних комісій і архівних підрозділів в організаціях-джерелах комплектування Національного архівного фонду: Щастинської міської ради та її виконавчого комітету, Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, Луганського обласного кардіологічного диспансеру.

Лішик О.П. вказала керівникам на необхідність:
у 2 місячний термін усунути порушення, виявлені під час здійснення комплексних перевірок;
Старобільській райдержадміністрації – відновити архівний відділ з відповідною штатною чисельністю та юридичним статусом;
установам – джерелам комплектування Держархіву – створити сприятливі умови для збереження документів, посилити контроль за науково-технічним упорядкуванням документів НАФ, розробити та затвердити план евакуації документів і майна.

Одним з найважливіших напрямків роботи архівних установ області залишається робота з фондоутворювачами у напрямку своєчасного впорядкування їх документів постійного зберігання та передачу цих документів на державне зберігання.
За підсумками розгляду питання «Про організацію роботи з документами НАФ на підприємствах, установах, організаціях-джерелах комплектування архівних установ області», Лішик О.П. дала доручення керівникам райдержадміністрацій та рекомендувала міським головам додержуватись вимог чинного законодавства та в термін до 01.09.2016 відновити архівні відділи з відповідною штатною чисельністю та з надати їм статус юридичної особи, а у м. Рубіжне створити архівну установу для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території.

Робота зі зверненнями громадян у Державному архіві Луганської області була спрямована на виконання запитів громадян соціально-правового характеру у встановлені чинним законодавством терміни.

Заслухавши питання «Про стан роботи з кадрами у Державному архіві Луганської області» члени колегії звернули увагу на спрямованість цієї роботи на забезпечення добору висококваліфікованих працівників та стимулювання їх професійного зростання, дієвості та ефективного використання кадрового резерву.

Питанням дотримання вимог правил пожежної безпеки, реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності в архівних установах приділяється значна увага. Робота з цих напрямів здійснюється шляхом проведення організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів та створення умов, необхідних для безпеки праці та протипожежного захисту.

З метою підготовки архівних установ до роботи у осінньо-зимовий період 2016-2017 колегією були визначені заходи для забезпечення надійної експлуатації архівних будівель і приміщень, систем їх життєзабезпечення, посилення пожежної безпеки архівосховищ та приміщень архівних установ Луганської області.

06 травня 2016 р.

29 квітня 2016 р.

Семінар з керівниками архівних установ області, представниками головного територіального управління юстиції в Луганській області, головного управління пенсійного фонду України в Луганській області на тему: «Окремі питання діловодства та архівної справи»

27 квітня 2016 р.

У зв'язку зі змінами в законодавстві, що регламентує роботу архівної галузі, багаточисельними зверненнями Головного управління та територіальних органів пенсійного фонду України в Луганській області, юридичних осіб – джерел формування національного архівного фонду України (у т. ч. підприємств, установ, організацій перереєстрованих на території підконтрольній української влади), архівних установ області щодо надання роз’яснень з актуальних питань та з метою вироблення єдиних підходів до тлумачення норм чинного законодавства, 27 квітня 2016 о 10-00 у приміщенні АРР Східний Донбас відбувся семінар для керівників архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів області, представників Головного територіального управління юстиції в Луганській області та головного управління пенсійного фонду України у Луганській області.

Найчастіше архівні установи області стикаються з питаннями щодо:
- приймання документів від підприємств, установ, організацій, які ліквідуються, реорганізуються або перереєструвалися на території підконтрольній українській владі;
- проведення експертизи цінності документів та комплектування архівних установ;
- виконання запитів на підставі архівних документів, що надходять до архівних установ від юридичних та фізичних осіб. Правильність оформлення архівних довідок (копій, витягів), порядок та терміни їх виконання;
- облік документів НАФ, система та основні вимоги до облікових документів архіву, облік надходжень і вибуття документів та забезпечення збереженості документів в архівних установах.
Семінар відкрила директор Державного архіву Луганської області Безгинська Катерина Миколаївна яка звернула увагу присутніх на необхідність постійного моніторингу, відстеження та вивчення як чинного законодавства України так і його оновлень, а в разі виникнення питань – звертатися за роз’ясненнями та нагадала про зміни та оновлення в законодавстві, що регламентує роботу архівної галузі які відбулися у 2015 та І кварталі 2016 року.
Цей період ознаменувався прийняттям ряду істотних змін у нормативно-правовому забезпеченні архівної сфери, а саме:
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2015 р. № 518 внесені зміни до Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів.
Розроблена та затверджена наказом Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ України від 21.09.2015 № 1786/5/272 Інструкція про порядок витребування документів соціально-правового характеру для громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Наказами Міністерства юстиції України затверджені нові:
Порядок проведення перевірок стану архівної справи в архівних установах України (від 23.01.2015  № 89/5);
Положення про умови зберігання документів Національного архівного фонду (від 02.03.2015 № 296/5);
Положення про організацію роботи архівів (від 27.05.2015 № 797/5);
Правила організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях (від 18.06.2015 № 1000/5).
Затверджено наказ Міністерства юстиції України від 07.09.2015 № 1656/5 «Про забезпечення зберігання документів, вивезених з тимчасово окупованої території та території проведення антитерористичної операції».
Всі вищезазначені документи внесені до інформаційного збірника Державного архіву Луганської області за січень-грудень 2015 року, який розміщено на веб-сайті Держархіву в розділі «Публікації».
На сайті Державної архівної служби України в розділі «Обговорюємо проекти документів» розміщені проекти нормативно-правових актів, які планується затвердити або внести до них зміни у 2016 році а саме:
Типовий порядок здійснення електронного документообігу в органах виконавчої влади; Зміни до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів;
Типова інструкції про порядок ведення обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію;
Типова інструкція з діловодства за запитами на інформацію;
Типове положення про архівний відділ міської ради.
Також на семінарі були розглянуті питання:
- основні вимоги до складання номенклатури справ. Формування документів у справи. Забезпечення збереженості документів у діловодстві (доповідач - Лисенко Тетяна Анатоліївна, заступник директора – головний зберігач фондів Державного архіву Луганської області);
- проведення експертизи цінності документів та комплектування архівних установ (доповідач - Тріщун Світлана Олександрівна, заступник директор Державного архіву Луганської області);
- типи запитів, що надходять до архівних установ. Порядок та терміни виконання запитів юридичних та фізичних осіб на підставі архівних документів, правильність оформлення архівних довідок (копій, витягів) (доповідач - Сидоренко Олена Василівна, начальник відділу інформації та використання документів Державного архіву Луганської області);
- облік документів НАФ, система та основні вимоги до облікових документів архіву, облік надходжень і вибуття документів та забезпечення збереженості документів в архівних установах (доповідач - Потапова-Панасенко Олена Володимирівна начальник відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Державного архіву Луганської області).
Відбулося активне обговорення порядку денного, що зайвий раз свідчить про те, що подібні заходи важливі для підприємств, установ, організацій – джерел формування Національного архівного фонду України, які знаходяться в зоні комплектування архівних установ області.
Уже давно висловлювалися побажання про відродження регулярного навчання голів ЕК, керівників і фахівців служб діловодства, архівних підрозділів підприємств, установ, організацій, джерел формування НАФ, архівних установ області.

Засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської області

26 квітня 2016 р.

26 квітня 2016 року о 1000 у приміщенні Сєверодонецького трудового архіву (бульвар Дружби Народів, 32а) відбулося засідання експертно-перевірної комісії з порядком денним:

1. Схвалення описів справ постійного зберігання, погодження описів справ з особового складу, номенклатур справ, інструкцій з діловодства, положень про експертні комісії, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду підприємств, установ організацій, що знаходяться у зоні комплектування Держархіву Луганської області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад Луганської області.
2. Заслуховування звіту про роботу архівного відділу Попаснянської райдержадміністрації про виконання плану заходів щодо здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки, що зберігаються в архівній установі у І кварталі 2016 року.

Контрольна перевірка стану організації поточного діловодства та архівної справи установи, виконання рішення колегії Державного архіву Луганської області від 04.09.2015 №3/1 у Департаменті масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації.

25 квітня 2016 р.

22.04.2016 року згідно з планом проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Легезою Л.В. здійснено контрольну перевірку стану організації поточного діловодства та архівної справи, виконання рішення колегії Державного архіву Луганської області від 04.09.2015 №3/1 за підсумками комплексної перевірки 20-25 травня 2015 року у Департаменті масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації.

У ході перевірки було приділено увагу організації поточного діловодства та архівної справи установи. Окрему увагу було приділено наявності положення про експертну комісію та плану її роботи на рік.
Надано науково-методичну допомогу у веденні діловодства та впорядкуванню документів за 2014-2015 роки.
Проведено співбесіду з головним спеціалістом, відповідальною за ведення діловодства та архівний підрозділ Угніч Катериною Олександрівною.

Семінар «Роль жінок у побудові миру в громадах, що прилягають до зони конфлікту»

19 квітня 2016 р.

Директор Державного архіву Луганської області Безгинська Катерина Миколаївна прийняла участь у семінарі «Роль жінок у побудові миру в громадах, що прилягають до зони конфлікту», який відбувся 19.04 2016 в АРР Східного Донбасу.

Докладніше про семінар можна дізнатися за посиланням.

Комплексна перевірка роботи архівного сектору Новопсковської райдержадміністрації

13 квітня 2016 р.

12 квітня 2016 року згідно плану проведення комплексних та контрольних перевірок роботи архівних установ райдержадміністрацій та міських рад на 2016 рік, затвердженого директором Державного архіву Луганської області 10.12.2015 року, заступником начальника відділу організаційно-аналітичної роботи та інформаційних технологій Державного архіву Луганської області Сорокіною О.В. було здійснено контрольну перевірку роботи архівного сектору Новопсковської райдержадміністрації.

Перевірка здійснювалась з метою оцінки усунення недоліків, виявлених під час комплексної перевірки 08 квітня 2015 року, організації і вдосконалення роботи архівної установи та надання організаційно-методичної допомоги.
Сорокіною О.В. проведено аналіз виконання плану заходів по усуненню недоліків у роботі архівного сектору, вивчення наявних в архівному секторі нормативних та облікових документів, стану ведення діловодства, використання документів, комплектування архівного сектору; контролю за роботою архівних підрозділів підприємств, установ, організацій – джерел комплектування архівного сектору; обстеження загального стану приміщень та співбесід із тимчасово виконуючою обов’язки завідувача архівного сектору Новопсковської райдержадміністрації Івановою Катериною Валеріївною.

Тематична перевірка організації роботи експертної комісії Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру

12 квітня 2016 р.

11.04.-12.04.2016 року згідно з планом проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Міщенко Л.І. здійснено тематичну перевірку організації роботи експертної комісії Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру.

У ході перевірки було приділено увагу організації роботи експертної комісії. Окрему увагу було приділено наявності положення про експертну комісію та плану її роботи на рік.
Надана наукова-методична та практична допомога в розробці номенклатури справ, складенню описів справ та впорядкуванню документів за 2015 рік.
Проведено співбесіду з інспектором кадрів, відповідальною за архів, Баловнєвою Юлією Євгенівною та секретарем-друкаркою, відповідальною за діловодство, Кузнєцовою Жанною Іванівною.

Нарада з питання анкетування щодо вивчання стану впровадження системи електронного документообігу з відповідальними за діловодство установ, підприємств, організацій – джерел комплектування Державного архіву Луганської області

11 квітня 2016 р.

11 квітня 2016 року о 1000 у Державному архіві Луганської області за адресою бульвар Дружби Народів, 32а відбулась нарада з питання анкетування щодо вивчання стану впровадження системи електронного документообігу з відповідальними за діловодство установ, підприємств, організацій – джерел комплектування Державного архіву Луганської області.

Тематична перевірка організації роботи експертної комісії Департаменту соціального захисту населення Луганської обласної державної адміністрації

11 квітня 2016 р.

7.04-8.04.2016 року згідно графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Легезою Ларисою Володимирівною здійснено тематичну перевірку організації роботи експертної комісії установи.

У ході перевірки було приділено увагу організації діловодства установи та плану роботи експертної комісії. Надана науково-методична та практична допомога щодо науково-технічного впорядкування документів фондоутворювача.
Проведено співбесіду з начальником відділу організаційно-кадрової роботи та контролю Оробцовою Ольгою Василівною та головним спеціалістом з питань кадрової роботи та державної служби Департаменту Сольоною Тетяною Миколаївною.

Участь у засіданні колегії Луганської обласної державної адміністрації

31 березня 2016 р.

31.03.2016 директор Державного архіву Луганської області Безгинська К.М. прийняла участь у засіданні колегії Луганської обласної державної адміністрації.

Комплексна перевірка організації роботи служби діловодства, експертної комісії та архівного підрозділу Департаменту охорони здоров`я Луганської обласної державної адміністрації

31 березня 2016 р.

28.03-31.03.2016 року згідно графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Міщенко Лілією Іванівною здійснено комплексну перевірку Департаменту охорони здоров`я Луганської обласної державної адміністрації.

У ході перевірки було приділено увагу організації діловодства установи, роботи експертної комісії та архіву.
Надана науково-методична та практична допомога щодо науково-технічного впорядкування документів фондоутворювача.
Проведено співбесіду з директором Департаменту охорони здоров`я Луганської обласної державної адміністрації Клименком Петром Миколайовичем та відповідальною за діловодство та архівну роботу в установі Холодняк Іриною Василівною.

Навчальний семінар з питань доступу до публічної інформації

30 березня 2016 р.

30.03.2016 працівниками Державного архіву Луганської області прийнято участь у навчальному семінарі з питань доступу до публічної інформації.

Виїзна нарада у Станично-Луганському районі

30 березня 2016 р.

30.03.2016 директор Державного архіву Луганської області Безгинська К.М. прийняла участь у виїзній нараді у Станично-Луганському районі за участю заступника голови облдержадміністрації О.П.Лішик з питань створення об’єднаної архівної установи Станично-Луганського району для централізованого зберігання документів, що не належать до Національного архівного фонду та впорядкування і передачі документів архівного відділу.

Виступ директора Державного архіву Луганської області Безгинської К.М. на апаратній нараді голови облдержадміністрації - керівника обласної військово - цивільної адміністрації

29 березня 2016 р.

29.03.2016 директор Державного архіву Луганської області Безгинська К.М. виступила на апаратній нараді голови облдержадміністрації - керівника обласної військово - цивільної адміністрації Туки Г.Б. з питання «Про підсумки проведеної роботи щодо приймання та описування документів з місцевих виборів в 2015 році архівними установами Луганської області».

Безгинська К.М. зазначила, що згідно Закону “Про місцеві вибори” Центральна виборча комісія сформувала склад районних та міських територіальних виборчих комісій Луганської області (постанова № 230 від 6 вересня 2015 року). На території Луганської області було утворено 8 міських, 11 районних, 12 селищних та 137 сільських виборчих комісій.
На підставі Постанови Центральної виборчої комісії від 21 жовтня 2015 року № 485, листа Державної архівної служби України від 17.08.2015 № 612/7816 був затверджений Порядок надходження документів від територіальних виборчих комісій до відповідних архівних установ. Зазначений Порядок за підписом голови облдержадміністрації - керівника військово-цивільної адміністрації Г.Б.Туки був надісланий для виконання головам райдержадміністрацій, районних рад, міським головам, головам територіальних виборчих комісій Луганської області.
Згідно Порядку 168 виборчих комісій області, які відклали у процесі своєї діяльності документи Національного архівного фонду, з особового складу та тимчасового строку зберігання, повинні передати документи до 35 архівних установ Луганської області.
На розгляд ЕПК Державного архіву Луганської області надійшло від 165 виборчих комісії 330 описів справ постійного строку зберігання та з особового складу на 3338 од.зб. Описи справ розглянуті експертами Держархіву та схвалені та погоджені на засіданнях ЕПК. До описів були складені історичні довідки та передмови до описів.
Зі 168 виборчих комісій області тільки 3 виборчі комісії не завершили науково-технічного впорядкування документів Національного архівного фонду, з особового складу та тимчасового зберігання, а саме: Станично-Луганська районна виборча комісія, Талівська сільська виборча комісія (Станично-Луганський район), Новопсковська районна виборча комісія. Архівними установами надається всебічна практична та методична допомога зазначеним виборчим комісіям у складанні описів, історичних довідок та передмов до описів. Зазначений довідковий апарат, трьох виборчих комісій, після завершення впорядкування, буде схвалений на засіданні ЕПК Державного архіву та негайно з документами буде переданий до архівних установ. Робота виборчими комісіями планується бути завершена до 1 травня 2016 року у повному обсязі.
На сьогодні 2458 справ постійного строку зберігання надійшло на державне зберігання до Державного архіву Луганської області та архівних установ райдержадміністрацій, 880 справ з кадрових питань надійшло на зберігання до Трудових архівів.
Також всі виборчі комісії передали до архівних установ області виборчі бюлетені, списки виборців та документи тимчасового зберігання у кількості 1874 од.зб.
Згідно «Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», «Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», Порядку передачі територіальними виборчими комісіями з місцевих виборів виборчої та іншої документації на зберігання до місцевих державних архівних установ (постанова ЦВК від 21.10.2015 № 485) фінансові документи, які відклалися в діяльності виборчих комісій, з терміном зберігання 3 роки, потребують перевірки органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. Згідно інформації голів виборчих комісій такі перевірки у виборчих комісіях не проводилися.
Відповідно Закону України «Про місцеві вибори» виборчі комісії є постійно діючими колегіальними органами, що в межах своїх повноважень забезпечують організацію, проведення місцевих виборів та не припиняють свої повноваження до сформування на чергових місцевих виборах нового складу комісій. У зв’язку з цим документи, які потребують фінансової перевірки, зберігаються у виборчих комісіях на відповідних територіях весь період та не підлягають передачі до архівних установ.
Державний архів Луганської області здійснює постійний моніторинг стану проведення експертизи цінності виборчих документів та їх передавання на державне зберігання до архівних установ області.

Тематична перевірка організації роботи експертної комісії Державної організації Луганської обласної державної телерадіокомпанії

25 березня 2016 р.

24.03.-25.03.2016 року згідно з планом проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Міщенко Л.І здійснено тематичну перевірку організації роботи експертної комісії Державної організації Луганської обласної державної телерадіокомпанії.

Проведено співбесіду з заступником генерального директора з фінансових питань Сорвачовою Валентиною Іванівною та провідним інженером з підготовки кадрів, відповідальною за архів Курячою Ганною Анатоліївною.
У ході перевірки було приділено увагу організації роботи експертної комісії. Надана наукова-методична та практична допомога в розробці номенклатури справ, складенню описів справ та впорядкуванню документів за 2015 рік.

Комплексна перевірка роботи архівного сектору Старобільської райдержадміністрації

24 березня 2016 р.

На виконання плану проведення комплексних та контрольних перевірок роботи архівних установ райдержадміністрацій та міських рад на 2016 рік, затвердженого директором Державного архіву Луганської області 10.12.2015 року, начальником відділу організаційно-аналітичної роботи та інформаційних технологій Державного архіву Луганської області Кривицькою В.В. 23 березня 2016 року було здійснено комплексну перевірку роботи архівного сектору Старобільської райдержадміністрації.

Перевірка здійснювалась з метою організації і вдосконалення роботи архівної установи, оцінки її діяльності; виконання основних показників розвитку архівної справи; надання організаційно-методичної допомоги; своєчасне попередження, виявлення та припинення дій, які містять ознаки порушення законодавства у сфері архівної справи та діловодства, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їх спричиняють, шляхом вивчення наявних в архівному секторі нормативних та облікових документів, стану ведення діловодства, використання документів, комплектування архівного сектору; контролю за роботою архівних підрозділів підприємств, установ, організацій – джерел комплектування архівного сектору; обстеження загального стану приміщень та співбесід із завідувачем сектору Старобільської райдержадміністрації Пасько Ларисою Петрівною, головним спеціалістом Труновою Юлією Сергіївною і директором КУ «Трудовий архів Старобільського району» Стаценко Іриною Федорівною.

Тематична перевірка організації роботи експертної комісії Служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації

23 березня 2016 р.

21-22.03.2016 року згідно графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Легезою Ларисою Володимирівною здійснено тематичну перевірку організації роботи експертної комісії установи.

У ході перевірки було приділено увагу організації діловодства установи та плану роботи експертної комісії.
Надана науково-методична та практична допомога щодо науково-технічного впорядкування документів фондоутворювача.
Проведено співбесіду з начальником служби у справах дітей Луганської обласної державної адміністрації Родиною Раїсою Василівною та відповідальним за ведення діловодства Пономаренко Вадимом Анатолійовичем.

Тематична перевірка організації роботи експертної комісії Луганського обласного Координаційного центра охорони здоров`я

19 березня 2016 р.

17-18.03.2016 року згідно графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Легезою Ларисою Володимирівною здійснено тематичну перевірку організації роботи експертної комісії установи.

У ході перевірки було приділено увагу організації діловодства установи та плану роботи експертної комісії.
Надана науково-методична та практична допомога щодо науково-технічного впорядкування документів фондоутворювача.
Проведено співбесіду з директором Луганського обласного координаційного центру охорони здоров`я Іванчуком Олександром Йосиповичем, головою ЕК – інженером програмістом відділу комп`ютерної обробки медико-статистичної інформації Філатовим Володимиром Сергійовичем, відповідальним за діловодство та архівну роботу Ловицькою Людмилою Григорівною.

Контрольна перевірка Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області

16 березня 2016 р.

15.03.2016 року було проведено, спільно з Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області, контрольну перевірку стану організації роботи служби діловодства, архівного підрозділу та ЕК Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області.

У ході перевірки головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Держархіву області Легезою Ларисою Володимирівною було приділено увагу виконанню рішення колегії Державного архіву Луганської області від 04.09.2015 № 3/1.
Надана науково-методична та практична допомога щодо науково-технічного впорядкування документів фондоутворювача.
Проведено співбесіду з начальником Головного управління Державної казначейської служби України у Луганській області Кулманаковою Іриною Силівною, заступником начальника та головою ЕК Покиньбородою Ігорем Йосиповичем, відповідальною за ведення діловодства та формування справ для архіву — головним спеціалістом-юрисконсультом юридичного відділу Соколовською Владиславою Миколаївною.

Контрольна перевіркаУправління містобудування та архітектури Луганської обласноїдержавної адміністрації

10 березня 2016 р.

10.03.2016 року згідно графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Легезою Ларисою Володимирівною здійснено контрольну перевірку стану організації роботи служби діловодства, архівного підрозділу та ЕК установи.

У ході перевірки було приділено увагу організації роботи служби діловодства, плану роботи експертної комісії.
Також проведена перевірка роботи архіву фондоутворювача. Надана наукова-методична та практична допомога щодо науково-технічного впорядкування документів фондоутворювача.
Проведено співбесіду з виконувачем обов'язки начальника Управління містобудування та архітектури Луганської облдержадміністрації Івасішиним Михайлом Дмитровичем, відповідальним за ведення діловодства Тіщенко Лілією Володимирівною та відповідальним за роботу архіву Удоденко Тамарою Юріївною.

Комплексна перевірка Департаменту агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації

03 березня 2016 р.

01.03.-04.03.2016 року згідно графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Міщенко Лілією Іванівною здійснено комплексну перевірку стану організації роботи служби діловодства, архівного підрозділу та ЕК установи.

У ході перевірки було приділено увагу організації роботи служби діловодства, експертної комісії фондоутворювача.
Також проведена перевірка роботи архівного підрозділу фондоутворювача. Надана науково-методична та практична допомога щодо науково-технічного впорядкування документів фондоутворювача.
Проведено співбесіду з начальником відділу фінансового забезпечення, правової та кадрової роботи, відповідальним за архівний підрозділ Школою Анжелікою Миколаївною та головним спеціалістом відділу землеробства, контролю документообігу, відповідальним за ведення діловодства Мельник Тетяною Костянтинівною.

Засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської області

25 лютого 2016 р.

25 лютого 2016 року у приміщенні трудового архіву м. Сєвєродонецька (бульвар Дружби Народів, 32а) відбулось друге засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської області.
На комісії розглянуто питання щодо:

1. Розгляд описів справ постійного зберігання, описів справ з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, номенклатур справ, інструкцій з діловодства, положень про експертні комісії та архівні підрозділи підприємств, установ, організацій-джерел формування НАФ, що знаходяться у зоні комплектування Державного архіву Луганської області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад Луганської області:

Архівний відділ Сєвєродонецької міської ради
1. ПАТ «Сєвєрононецьке об’єднання Азот» (довідковий апарат);
2. Борівська селищна виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний відділ Лисичанської міської ради
3. Лисичанська міська виборча комісія (довідковий апарат);
4. Новодружеська міська виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний відділ Новоайдарської РДА
5. Новоайдарська селищна виборча комісія (довідковий апарат);
6. Денежниківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
7. Колядівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
8. Олексіївська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
9. Побєдівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
10. Співаківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний сектор Старобільської РДА
11. Вишнева сільська рада (довідковий апарат);
12. Байдівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
13. Веселівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
14. Караяшницька сільська виборча комісія (довідковий апарат);
15. Малохатська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
16. Світливська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
17. Хворостянівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
18. Шпотинська сільська виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний відділ Сватівської РДА
19. Рудівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
20. Куземівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
21. Свистунівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
22. Ковалівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
23. Коломийчиська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
24. Містківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
25. Преображенська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
26. Сватівська районна виборча комісія (довідковий апарат);
27. Круглівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
28. Сватівська міська виборча комісія (довідковий апарат);
29. Мілуватська сільська виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний відділ Троїцької РДА
30. Багачанська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
32. Вівчарівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
33. Воєводська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
34. Демино-Олександрівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
35. Лантратівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
36. Новознам’янська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
37. Новоолександрівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
38. Новочервоненська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
39. Покровська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
40. Привільська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
41. Розпасіївська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
42. Розсипненська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
43. Тимонівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
44. Тополівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
45. Яменська сільська виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний сектор Новопсковської РДА
46. Новорозсошанська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
47. Новобілянська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
48. Можняківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний сектор Білокуракінської РДА
49. Білакуракінська районна виборча комісія (довідковий апарат);
50. Лозно-Олександрівська селищна виборча комісія (довідковий апарат);
51. Павлівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний відділ Біловодської РДА
52. « Трудовий архів територіальних громад Біловодського району» (номенклатура справ на 2016 рік);

Архівний відділ Кремінської РДА
53. Кремінський районний суд (довідковий апарат);
54. Фінансове управління ( довідковий апарат);
55. Кремінська районна виборча комісія (довідковий апарат);
56. Кремінська міська виборча комісія (довідковий апарат);
57. Бараниківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
58. Боровенська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
59. Булгаківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
60. Єпіфанівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
61. Кудряшівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
62. Макіївська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
63. Михайлівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
64. Невська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
65. Новоастраханська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
66. Нововодянська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
67. Новокраснянська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
68. Новоолександрівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
69. Червонопопівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний відділ Марківської РДА
70. Марківська районна виборча комісія (довідковий апарат);
71. Марківська селищна виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний відділ Міловської РДА
72. Зориківська сільська рада (довідковий апарат);
73. Відділ статистики у Міловському районі (довідковий апарат);
74. Міловська селищна виборча комісія (довідковий апарат);
75. Великоцька сільська виборча комісія (довідковий апарат);
76. Морозівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
77. Зориківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
78. Мусіївська сільська виборча комісія(довідковий апарат);
79. Микільська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
80. Міловська районна виборча комісія (довідковий апарат);
81. Новострільцівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
82. Стрільцівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
83. Комунальний заклад «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді» (положення про ЕК);
84. Управління зовнішніх зносин зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності Луганської ОДА ( номенклатура справ на 2016 рік);
85. Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів (положення про ЕК);
86. ПАТ «Луганськ газ» ( номенклатура справ на 2016 рік, положення про ЕК, інструкція з діловодства);
87. Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Луганської області( номенклатура справ на 2016 рік, положення про ЕК, положення про АП, інструкція з діловодства);
88. Луганська обласна організація профспілки працівників освіти і науки України ( номенклатура справ на 2016 рік, положення про ЕК, інструкція з діловодства); 89. Головне управління ветеринарної медицини у Луганській області (номенклатура справ на 2016 рік);
90. Луганський обласний кардіологічний диспансер (положення про ЕК, інструкція з діловодства);
91. Територіальне управління державної судової адміністрації в Луганській області (номенклатура справ на 2016 рік);
92. Територіальне управління Держгірпромнагляду у Луганській області (положення про ЕК, довідковий апарат);
93. Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА (положення про ЕК, положення про АП);
94. Луганський державний медичний університет (положення про ЕК, положення про АП, інструкція з діловодства).

2. Прийняття участі у засіданні ЕПК Державного архіву Луганської області начальника архівного відділу Сєвєродонецької міської ради Полякової Елли Олександрівни для підвищення досвіду в проведенні засідань ЕК на місцях.

Комплексна перевірка Луганського обласного кардіологічного диспансеру

19 лютого 2016 р.

15.02.-18.02.2016 року згідно графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, заступником начальником відділу формування НАФ та діловодства Вергасовою Ельвірою Едуардівною, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Легезою Ларисою Володимирівною здійснено комплексну перевірку стану організації роботи служби діловодства, архівного підрозділу та ЕК установи.

У ході перевірки було приділено увагу організації роботи служби діловодства, експертної комісії фондоутворювача. Також проведена перевірка роботи архівного підрозділу фондоутворювача. Надана наукова-методична та практична допомога щодо науково-технічного впорядкування документів фондоутворювача.
Проведено співбесіду з головним лікарем Луганського обласного кардіологічного диспансеру В’язовиком Олександром Яковичем, заступником головного лікаря Луганського обласного кардіологічного диспансеру Чумаковою Оленою Миколаївною, відповідальним за ведення діловодства та архівний підрозділ Саранчою Іриною Іванівною.

Комплексна перевірка Щастинської міської ради та її виконавчого комітету

12 лютого 2016 р.

08.02.-11.02.2016 року згідно графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, начальником відділу зберігання, обліку та довідкового апарату Потапова-Панасенко Оленою Володимировною, заступником начальником відділу формування НАФ та діловодства Вергасовою Ельвірою Едуардівною здійснено комплексну перевірку стану організації роботи служби діловодства, архівного підрозділу та ЕК установи.

У ході перевірки було приділено увагу організації роботи служби діловодства, експертної комісії фондоутворювача. Також проведена перевірка роботи архівного підрозділу фондоутворювача. Надана наукова-методична та практична допомога щодо науково-технічного впорядкування документів фондоутворювача.
Проведено співбесіду з виконуючим обов’язки міського голови Щастинської міської ради та її виконавчого комітету, секретарем ради Богинею Олександром Олександровичем та з відповідальним за архівний підрозділ у виконавчому комітеті Щастинської міської ради Морозовою Яною Олександрівною.

Розширене засідання колегії Державного архіву Луганської області

10 лютого 2016 р.

10 лютого 2016 року о 12-00 в приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський, 59, ІІ поверх, зала засідань) відбулося розширене засідання колегії Державного архіву Луганської області з порядком денним:

1. Про підсумки роботи архівних установ області у 2015 році та пріоритетні завдання на 2016 рік;
2. Про стан роботи щодо контролю за виконанням рішень колегії Державного архіву Луганської області за 2015 рік (протокольно).
В роботі колегії прийняли участь заступник голови облдержадміністрації Лішик Ольга Петрівна, заступники голів та керівники апаратів райдержадміністрацій, керуючі справами виконкомів міських рад; керівники архівних установ райдержадміністрацій, міських рад, трудових архівів області; співробітники Державного архіву Луганської області.
Засідання колегії розпочалось з вручення нагород працівникам до Дня працівників архівних установ, які з поважних причин не змогли прийняти участь у святковому заході.
Підсумки роботи архівних установ області підвела директор Державного архіву Луганської області Безгинська Катерина Миколаївна, яка у своїй доповіді відзначила, що мережа архівних установ на підконтрольній Україні території налічує 46 архівних установ, в т. ч. Державний архів Луганської області, 12 архівних установ райдержадміністрацій, 3 архівні відділи міських рад та 30 трудових архівів.
У 2015 році двом архівним секторам Сватівської та Троїцької райдержадміністрацій було повернено статус архівного відділу.
Відповідно до Програми здійснення контролю за наявністю, станом і рухом документів Національного архівного фонду на 2009-2019 роки, Держархівом було перевірено 12 фондів понад 20902 одиниць зберігання, архівними установами – 170 фондів 30740 од. зб.
На постійне зберігання до архівних установ надійшло 3987 од. зб. управлінської документації; відреставровано та відремонтовано 4951 арк. документів з паперовою основою; оправлено і підшито 226 од. зб.; закартоновано 6173 од. зб.
Держархівом здійснено 34 перевірки роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів та 10 перевірок стану роботи архівних установ області, архівними установами – 78 перевірок.
Проведено огляд стану діловодства та збереженості архівних документів в якому прийняли участь 19 територіальних органів виконавчої влади, кращими визнано Головне територіальне управління юстиції у Луганській області, Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Луганській області, Державна екологічна інспекція у Луганській області. Архівними установами області організовано та проведено 30 семінарів для працівників діловодних, архівних, експертних служб підприємств, установ, організацій – джерел формування НАФ, у яких взяли участь 545 слухачів.
ЕПК Державного архіву:
- схвалено описів справ постійного зберігання на 6 152 од.зб.;
- погоджено описів справ з особового складу на 5263 од. зб., 232 номенклатури справ, 18 інструкцій з діловодства, 1 положення про службу діловодства, 26 положень про ЕК, 25 положень про архівний підрозділ.
Проведено 2 засідання Науково-методичної ради, на яких розглянуто 8 питань та 4 засідання колегії Державного архіву, розглянуто – 14 питань.
Підготовлена стаття «З нагоди 90-річчя створення Державного архіву Луганської області» та опублікована у науково-практичному журналі «Архіви України»; видані довідник «Анотований реєстр описів архівних фондів дорадянського періоду Луганської області», який розрахований на архівістів, істориків, краєзнавців, науковців, викладачів і студентів вузів, інших категорій дослідників історії Луганщини, Інформаційний збірник Державного архіву Луганської області та статистичний збірник «Показники розвитку архівних установ Луганської області за 2014 рік».
Підготовлено 28 публікації в друкованих виданнях, 6 радіопередач, 24 виставки архівних документів, розміщено 3 документальних он-лайн виставки, для яких було використано понад 203 документів та фотографій. Архівними установами області всього виконано 16502 запити соціально-правового характеру, які надійшли від юридичних та фізичних осіб, на особистому прийомі розглянуто 540 звернень.
Також Катерина Миколаївна зазначила пріоритетні напрямки роботи архівних установ області у 2016 році.
В обговорюванні доповіді прийняли участь Кувічинська Вікторія Борисівна начальник архівного відділу Рубіжанської міської ради, Сафронова Наталія Миколаївна начальник архівного відділу Марківської райдержадміністрації, Пасько Лариса Петрівна завідувач архівним сектором Старобільської райдержадміністрації, Соловей Інна Олексіївна завідувач трудовим архівом Лисичанської міської ради.
Лішик Ольга Петрівна звернула увагу на невирішені питання в архівній сфері області, доручила керівникам територій вжити необхідних заходів щодо приведення штатної чисельності архівних установ області у відповідність з чинним законодавством; підключення архівних установ до мережі Інтернет та забезпечення роботи власних електронних пошт; забезпечення архівних установ сучасною комп’ютерною та оргтехнікою для створення системи приймання документів НАФ в електронному вигляді, а також організації методичного забезпечення та контролю за впровадженням електронного документообігу в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Контрольна перевірка Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства

04 лютого 2016 р.

04.02.2016 року згідно графіку проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Легезою Ларисою Володимирівною здійснено контрольну перевірку стану організації роботи служби діловодства, архівного підрозділу та ЕК установи.

У ході перевірки було приділено увагу організації роботи служби діловодства та змінам у складі експертної комісії фондоутворювача. Окрему увагу було приділено наявності положення про експертну комісію та плану її роботи на рік. Також проведена перевірка роботи архівного підрозділу фондоутворювача. Надана наукова-методична та практична допомога у науково-технічному впорядкуванню документів фондоутворювача.
Проведено співбесіду з заступником начальника Луганського обласного управління лісового та мисливського господарства Латиніним Олексієм Івановичем, відповідальним за роботу архівного підрозділу Шамовою Ганною Василівною та відповідальним за ведення діловодства Метьолкіною Іриною Василівною.

Тематична перевірка організації роботи експертної комісії Луганської обласної філармонії

03 лютого 2016 р.

02.02.2016 року згідно з планом проведення перевірок роботи служб діловодства, експертних комісій та архівних підрозділів юридичних осіб - джерел формування НАФ на 2016 рік, головним спеціалістом відділу формування НАФ та діловодства Міщенко Л.І. здійснено тематичну перевірку організації роботи експертної комісії Луганської обласної філармонії.

У ході перевірки було приділено увагу організації роботи та змінам у складі експертної комісії фондоутворювача. Окрему увагу було приділено наявності положення про експертну комісію та плану її роботи на рік.
Надана наукова-методична та практична допомога в розробці номенклатури справ, інструкції з діловодства та положення про експертну комісію.
Проведено співбесіду з начальником відділу кадрів Воронцовою Оленою Іванівною та провідним юрисконсультом, відповідальним за архівний підрозділ Бойко Оленою Анатоліївною.

Засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської області

02 лютого 2016 р.

1 лютого 2016 року у приміщенні трудового архіву м. Сєвєродонецька (бульвар Дружби Народів, 32а) відбулось І засідання Експертно-перевірної комісії Державного архіву Луганської області.

На комісії розглянуто питання щодо:
1. Внесення змін до Списку № 1 юридичних осіб-джерел формування НАФ, які передають документи до Державного архіву Луганської області у зв’язку з перейменуванням деяких установ, підприємств та організацій, а саме: Юридичний департамент Луганської обласної державної адміністрації в Управління правового забезпечення Луганської обласної державної адміністрації; Управління молоді та спорту Луганської обласної державної адміністрації в Управління молоді, спорту та туризму Луганської обласної державної адміністрації; Департамент економічного розвитку, торгівлі, зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності Луганської обласної державної адміністрації в Департамент економічного розвитку та торгівлі Луганської обласної державної адміністрації; Департамент промисловості та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації в Департамент регіонального розвитку, промисловості, інфраструктури та енергозбереження Луганської обласної державної адміністрації.
2. Звіт про роботу ЕК архівного відділу Станично-Луганської райдержадміністрації та інформацію про підготовку передачі документів НАФ до Державного архіву Луганської області прийняти до уваги.
3. Розгляд описів справ постійного зберігання, описів справ з особового складу, актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, номенклатур справ підприємств, установ, організацій-джерел формування НАФ, що знаходяться у зоні комплектування Державного архіву Луганської області, архівних відділів райдержадміністрацій та міських рад Луганської області:

Архівний відділ Біловодської РДА
1. Біловодська селищна виборча комісія (довідковий апарат);
2. Бараниківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
3. Брусівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
4. Городищенська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
5. Данилівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
6. Євсузька сільська виборча комісія (довідковий апарат);
7. Кононівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
8. Литвинівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
9. Нижньобараниківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
10. Новолимарівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
11. Плугатарська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
12. Семикозівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
13. Шуліківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний сектор Старобільської РДА
14. Старобільська районна виборча комісія (довідковий апарат);
15. Старобільська міська виборча комісія (довідковий апарат);
16. Бутівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
17. Садківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
18. Шульгинська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
19. Половинкинська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
20. Лиманська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
21. Нижньопокровська сільська виборча комісія(довідковий апарат);
22. Новоборівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
23. Титарівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
24. Підгорівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
25. Чмирівська сільська виборча комісія(довідковий апарат);
26. Верхньопокровська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
27. Вишнева сільська виборча комісія (довідковий апарат);
28. Курячівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний відділ Лисичанської міської ради
29. Привільська міська виборча комісія (довідковий апарат);
30. Лисичанська територіальна організація профспілки працівників вугільної промисловості (довідковий апарат);
31. ВАТ «Лисичанськнафтооргсинтез» (довідковий апарат);

Архівний відділ Новоайдарської РДА
35. Відділ Держгеокадастру у Новоайдарському районі ( номенклатура справ на 2016 рік);

Архівний сектор Новопсковської РДА
36. Новопськовська селищна виборча комісія (довідковий апарат);
37. Риб’янцівська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
38. Павленківська сільська виборча комісія (довідковий апарат);

Архівний відділ Кремінської РДА
39. Новомикільська сільська виборча комісія (довідковий апарат);
40. Красноріченська селищна виборча комісія(довідковий апарат);
41. Кремінське районе управління юстиції (номенклатура справ на 2016 рік);
42. Кремінська міська рада (номенклатура справ на 2016 рік);

Архівний відділ Сєвєродонецької міської ради
43. Сєвєродонецька міська виборча комісія (довідковий апарат);
44. ПАТ «Сєвєрононецьке об’єднання Азот» (довідковий апарат);

Архівний відділ Рубіжанської міської ради
45. Рубіжанська міська виборча комісія (довідковий апарат);
46. Інститут хімічних технологій СНУ ім. В. Даля (довідковий апарат);
47. Управління освіти (довідковий апарат);

Архівний відділ Троїцької РДА
48. Троїцьке районне управління юстиції (номенклатура справ на 2016 рік);
49. Луганське обласне управління лісового та мисливського господарства (інструкція з діловодства);
50. Головне територіальне управління юстиції у Луганській області (інструкція з діловодства, номенклатура справ на 2016 рік);
51. Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Луганської ОДА області (інструкція з діловодства, положення про АП, положення про ЕК та номенклатура справ на 2016р.);
52. Служба у справах дітей Луганської ОДА ( номенклатура справ на 2016 рік);
53. Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Луганській області (інструкція з діловодства, положення про АП, положення про ЕК);
54. Головне управління Держпраці у Луганській області (інструкція з діловодства, положення про ЕК та номенклатура справ на 2016р.);
55. Луганське обласне відділення Фонду соціального захисту(інструкція з діловодства, номенклатура справ на 2016р.);
56. Міжрегіональне управління Національного агентства України з питань державної служби у Донецькій та Луганській областях (інструкція з діловодства, положення про ЕК, номенклатура справ на 2016 рік);
57. Комунальний заклад «Луганська обласна мала академія наук учнівської молоді» ( номенклатура справ на 2016р.);
58. Щастинська міська рада та її виконавчий комітет ( довідковий апарат).

Засідання Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області

29 січня 2016 р.

29 січня 2016 року о 10-00 у приміщенні Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за адресою: м. Сєвєродонецьк, проспект Радянський 59, відбулося засідання Науково-методичної ради Державного архіву Луганської області з порядком денним:

1. Розгляд звіту про роботу науково-методичної ради у 2015 році та плану роботи на 2016 рік.
2. Обговорення змісту Статистичного збірника: показники розвитку архівних установ Луганської області за 2015 рік.
3. Обговорення змісту Інформаційного збірника Державного архіву Луганської області № 1(43) за 2015 рік.

За результатами обговорених питань, були прийняті наступні рішення:
прийняти до відома звіт про роботу Науково-методичної ради за 2015 рік;
вести роботу ради у 2016 році відповідно до плану роботи Науково-методичної ради на 2016 рік;
рекомендувати «Статистичний збірник: показники розвитку архівних установ Луганської області за 2015 рік» до розміщення на сторінці Державного архіву Луганської області на сайті облдержадміністрації та до використання в роботі працівниками архівних установ області;
рекомендувати Інформаційний збірник Державного архіву Луганської області № 1 (43) 2015, до розміщення на сторінці Державного архіву Луганської області на сайті облдержадміністрації та до використання в роботі працівниками архівних установ області.

Програма "Миротворення в Україні: роль жінок"

21 січня 2016 р.

Директор Державного архіву Луганської області Безгинська К.М. 20-21 січня 2016 року прийняла участь у Програмі «Миротворення в Україні: роль жінок».

Побачити фотографію у більшому форматі можна побачити нижче.